02 Mayıs 2017 Salı Günü Tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma hakkında seminer etkinliği

Tez ve Makale Yazmak Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı!

Tez/makale yazma, atıf yapma, referans listeleri oluşturma, farklı dergi/tez formatlarına göre düzenleme ve hangi dergilerde yayınlayabileceğinize dair önerilerde bulunma gibi birçok özelliğiyle bilimsel araştırma, makale yazım ve yayın sürecinizde sizlere yardımcı olabilecek EndNote yazılımının etkin kullanımına yönelik olarak Kütüphane Dokümantasyon Başkanlığı’mızca Eğitim Semineri düzenlenecektir. Seminer tarih ve yer bilgisi aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Researchsoftware eğitmenleri tarafından gerçekleştirilecek seminer organizasyonun sorunsuz yürütülebilmesi için https://researchsoftware.com/tr/seminar adresinden kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

Akdeniz Üniversitesi – Antalya

Tarih
: 02 Mayıs 2017, Salı

Saat
: 14:00-16:00

Yer
: Edebiyat Fakültesi, Bumin Kağan Konferans Salonu

EndNote Nedir?

EndNote (Online); kişisel bilgi veritabanlarınızı oluşturarak, bibliyografik bilgileri (örneğin makaleleri, kitapları, dergileri, katalogları, görsel verileri vb.) saklamanıza, düzenlemenize, taramanıza ve paylaşmanıza olanak sağlayan, makale yazım sürecinizde 6000’in üzerinde farklı bibliyografya (dergi) stili (APA, Harvard, MLA, Turabian vb.) ile atıf, şekil ve referanslarınızı düzenlemenize yardımcı olan ve çalışmalarınızı yayınlamak için en uygun dergileri öneren özel bir veritabanı ve bibliyografya yazılımıdır.

EndNote Eğitim Seminer İçeriği:

· EndNote ile kişisel bibliyografik veritabanı oluşturma

· Online veritabanlarında makale arama (PubMed, Web of Science, Ebsco, Ovid, ProQuest ve erişimi mümkün olan kütüphanelerde)

· Referans kaydı import seçenekleri (direct export (Google Akademik, Google Books vb.), import filtreleri ve pdf import)

· Manuel veri girişi (Referans kaydı oluşturma)

· Tam metin pdf’lerden otomatik kaynakça oluşturma

· Kişisel EndNote veritabanlarını düzenleme ve yönetme (seçme, sıralama, arama, taşıma, güncelleme… )

· Tez ve Makalelerde bibliyografya (kaynakça) oluşturma

· EndNote ile makale yazımı (atıf yapma, referans listesi oluşturma, farklı dergi formatları için düzenleme…)

· Referans ve Kütüphane paylaşımı

· EndNote Manuscript matcher özelliği ile makale yayınlamak için en uygun dergi seçimi

Faydalı Linkler:

EndNote – Detaylı Bilgi
:
https://researchsoftware.com/tr/software/bibliography/endnote

EndNote – Tanıtım Sunumu ve Broşürler
:
https://researchsoftware.com/tr/downloads

EndNote – Müşterilerimiz
:
https://researchsoftware.com/tr/clients

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

İletişim için:

mutlukcoskun@akdeniz.edu.tr

0 (242) 310 69 28

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem