2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Alımı Sonuçları Hk.

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Öğrenci Alımı Sonuçları 25 Ağustos 2017 günü mesai saati bitimi itibari ile Enstitü web sayfamızdan duyurulacaktır. Sonuçlar ile ilgili Enstitümüzden telefon vb. iletişim araçları ile herhangibir bilgilendirme yapılmayacaktır.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem