2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Sonuçları

Değerli adaylar,

Başarılı olan aday listelerini ve kesin kayıt dilekçesini ekte bulabilirsiniz.

Başarılı olan adayların KESİN KAYITLARI 07-09 Ekim 2020 tarihleri arasında e-mail yoluyla yapılacaktır. Kesin kayıt formunun doldurulup imzalanarak sbeogr@akdeniz.edu.tr adresine 07-09 Ekim 2020 tarihleri arasında mail atılarak, kesin kayıt formunun aslı ve 2 adet fotoğrafın 16 Ekim 2020 tarihine kadar Enstitümüze şahsen yada posta yolu ile ulaştırması gerekmektedir.

Süresi içinde kayıt yapmayan adayların kayıt hakları kendiliğinden sona erecektir.

Yedek adayların kayıtları ise 12-13 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tebrik ederiz.

2020-2021 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım Sonuçları
Kesin Kayıt Dilekçesi

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem