2021-2022 Bahar Yarıyılı için Covid-19 Tez Ek Süre Talebi

Üniversitemizin 21/01/2022 tarih ve 01/02 sayılı Senato Kararına istinaden, COVID-19 salgınının devam etmesi nedeniyle, Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı olan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında tez aşamasında olup, iki defa COVID-19 için ek süre almamış öğrencilerimizden 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı için ek süre talebinde bulunacak olanların ekte yer alan ‘’Tez Ek Süre’’ Formunu en geç 28 Ocak 2022 tarihine kadar doldurup danışman öğretim üyelerinin onayını alarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Tezli Tüksek Lisans COVİD-19 Tez Ek Süre Talep Formu

Doktora COVİD-19 Tez Ek Süre Talep Formu

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem