2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ön Eleme Sonuçları

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

Sosyal Bilimler Enstitüsü

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı

Tezli Yüksek Lisans Ön Eleme Sonuçları

Enstitümüz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı öğrenci alım ilanımızda belirtilen Tezli Yüksek Lisans programlarında ÖN ELEME yapılan ve bilim sınavlarına katılmaya hak kazanan/kazanamayan adayların listesi aşağıdadır. Bilim sınavına girmeye hak kazanan adaylar  programların altında belirtilen tarih ve yerde bilim sınavına alınacaktır. Sınav giriş belgenizi BAŞVURU ONLİNE sisteminizden alabilirsiniz.

Ön Eleme Hesaplaması;
ALES’in %50’si, Mezuniyet notunun %10’u, Yabancı Dil Sınavının %10’unun toplamı sonucunda yüksek puandan düşük puana doğru sıralanarak yapılır.

Doktora ve Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına başvurusu onaylanan adaylar için Ön Eleme yapılmayacaktır.  Başvurusu onaylanan tüm adaylar yayınlanan programların altında  belirtilen tarih ve yerde bilim sınavına alınacaktır. Sınav giriş belgenizi BAŞVURU ONLİNE sisteminizden alabilirsiniz.

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem