7143 Sayılı Öğrenci Affı kapsamında yatay geçiş ile Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerden istenen belgeler

Af Yatay Geçiş Başvuruların Son Günü: 21 Eylül 2018

1 Adet Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi
1 Adet Yüksek Lisans / Doktora Transkript
1 Adet Lisans / Yüksek Lisans Diploması
1 Adet Lisans / Yüksek Lisans Transkript
1 Adet ALES Belgesi (lisansüstü eğitime başlarken verdiği)
1 Adet Yabancı Dil Belgesi (lisansüstü eğitime başlarken verdiği)
1 Adet Kimlik Fotokopisi
1 Adet Resim
1 Adet Özgeçmiş
1 Adet Disiplin suçu almadığını belirten yazı
1 Adet İşyeri Belgesi ya da İkametgah İl Muhaberi Belgesi

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem