COVID-19 Tez Ek Süre Duyurusu

COVID-19 TEZ EK SÜRE HAKKINDA

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35’inci maddesine 8. fıkra eklenmiş olup,

Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı olan ve 2020-2021 güz yarıyılında tez aşamasında olup tez konusunu belirleyen, kalan süresi içerisinde tezini tamamlayamayacak olan öğrencilerden ilgili yönetmelik maddesi kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı için ek süre talebinde bulunacak olanların Enstitümüz web sayfasında yer alan “Covid-19 Tez Ek Süre Talep Formu”nu en geç 05 Şubat 2021 tarihine kadar doldurarak danışman öğretim üyelerinin onayının alınarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem