COVID-19 TEZ EK SÜRE HAKKINDA

10 Haziran 2020 tarih ve 31151 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 20.04.2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 35’inci maddesine 8. fıkra eklenmiş olup,

Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı olan tez aşamasında öğrenimlerine devam eden öğrencilerden ilgili yönetmelik maddesi kapsamında 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için ek süre talebinde bulunacak olanların Enstitümüz web sayfasında yer alan “Covid-19 Tez Ek Süre Talep Formu”nu en geç 24 Temmuz 2020 tarihine kadar doldurarak danışman öğretim üyelerinin onayının alınarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem