COVID-19 Tez Ek Süre Hk.

2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için Covid-19 Tez Ek Süre talebinde bulunacak olan Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programında kayıtlı öğrencilerin;

  1. 2020-2021 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında tez aşamasında olup tez konusunu belirlemişolması,
  2. 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarında en fazla 1 defa Covid-19 Tez Ek Süre kullanmış olması,

durumunda Enstitümüz web sayfası formlar kısmında yer alan “Covid-19 Tez Ek Süre Talep Formu”nu en geç 02 Temmuz 2021 tarihine kadardoldurup, danışman öğretim üyelerine imzalatılarak Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem