DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARININ TAMAMLANMASI İLE İLGİLİ KRİTERLER (YAYIN ŞARTI)

Üniversitemiz Senatosunun 15/02/2017 tarihli ve 04/31 sayılı kararının 1. maddesine istinaden Enstitümüz bünyesindeki doktora programlarında 15/02/2017 tarihinden itibaren yeni başlayan veya halen devam eden ve 01 Eylül 2017 tarihinden sonra doktora yeterlik sınavına girecek doktora öğrencilerinin eğitimlerini tamamlayabilmeleri için;

  • Enstitümüz web sayfasında yayınlanan uluslararası veya ulusal indeksli hakemli dergilerde,
  • Doktora tez konusu veya bilim alanı ile ilgili,
  • Doktora öğrencilerinin birinci isim veya sorumlu yazar (corresponding author) olduğu,
  • Araştırma makalesi, derleme, patent, tescil veya faydalı modelden en az birisi,
  • Basılmış veya kabul edildiğine dair bir belgenin olması ve Doktora eğitim programını tamamlamadan önce (tezini Enstitüye kontrole getirirken) tezi ile birlikte Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem