Enstitümüz Anabilim Dalları

Arkeoloji A.B.D.

Tarih A.B.D.

İktisat A.B.D.

İşletme A.B.D.

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri A.B.D.

Kamu Yönetimi A.B.D.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım A.B.D.

Sosyoloji A.B.D.

Özel Hukuk A.B.D.

Kamu Hukuku A.B.D.

Felsefe A.B.D.

Spor Yöneticiliği A.B.D.

Maliye A.B.D.

Müzecilik A.B.D.

Uluslararası İlişkiler A.B.D.

Gerontoloji A.B.D.

Türk Dili ve Edebiyatı A.B.D.

İletişim A.B.D.

Ekonometri A.B.D.

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet A.B.D.

Sanat Tarihi A.B.D.

Temel İslam Bilimleri A.B.D.

Gazetecilik A.B.D.

Radyo-Televizyon ve Sinema A.B.D.

Rekreasyon A.B.D.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri A.B.D.

Turizm İşletmeciliği A.B.D.

Felsefe ve Din Bilimleri A.B.D.

Coğrafya A.B.D.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik A.B.D.

Gastronomi ve Mutfak Sanatları A.B.D.

Pazarlama A.B.D.

Turizm Rehberliği A.B.D.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem