Lisansüstü Programlar

Arkeoloji (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Turizm İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Uluslararası Turizm Yönetimi [İngilizce] Tezli Yüksek Lisans)

Tarih (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

İktisat (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

İşletme (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Yönetim ve Organizasyon Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.), Muhasebe Finansman Tezsiz Yük. Lis. [İ.Ö.])

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Yönetim ve Siyaset Uzaktan Eğitim Tezsiz Yük. Lis. [İ.Ö.])

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Sosyoloji (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Özel Hukuk (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Kamu Hukuku (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Felsefe (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yük. Lis. [İ.Ö.])

Spor Yöneticiliği (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora)

Maliye (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Müzecilik (Yüksek Lisans)

Uluslararası İlişkiler (Avrupa Çalışmaları Ortak Diploma Programı Tezli Yük.Lis., Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Türk Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

İletişim (Doktora)

Ekonometri (Tezli Yüksek Lisans, Veri Analitiği ve Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora, Bütünleşik Doktora)

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Sanat Tarihi (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans,  Hadis Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Gazetecilik (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Radyo Televizyon ve Sinema (Tezli Yüksek Lisans)

Rekreasyon (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Tezli Yüksek Lisans, Sosyal Politika ve Çalışma İlişkiler Doktora)

Felsefe ve Din Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Coğrafya (Tezli Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora)

Pazarlama (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tezli Yüksek Lisans, Doktora)

Turizm Rehberliği (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Rekreasyon Yönetimi (Tezli Yüksek Lisans)

Konaklama İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.))

Sağlık Hukuku (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Yönetim Bilişim Sistemleri (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Bankacılık ve Finans (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora)

Turizm Yönetimi (Manavgat) (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans  [İ.Ö.])

Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) (Tezli Yüksek Lisans)

Konaklama İşletmeciliği (Tezli Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans  [İ.Ö.])

İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tezli Yüksek Lisans)

Psikoloji (Tezli Yüksek Lisans)

Turizm İşletmeciliği (SERİK) (Tezli Yüksek Lisans)

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem