Enstitümüz ve Türk Halk Bilimi Topluluğu Panel 13 Mayıs 2016

Enstitümüz ve Türk Halk Bilimi Topluluğu tarafından düzenlenen ve panel yöneticiliğini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Beykan ÇİZEL’in yaptığı ”Somut Olmayan Kültürel Miras” isimli panel, 13 Mayıs 2016 tarihinde, saat 15:00’de Edebiyat Fakültesi Bumin Kağan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir.

20160513_172414

 

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem