Lisansüstü Programlar

Arkeoloji (Yüksek Lisans, Doktora)

Tarih (Yüksek Lisans, Doktora)

İktisat (Yüksek Lisans, Doktora, Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

İşletme (Yüksek Lisans, Doktora, Yönetim ve Organizasyon Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans (İ.Ö.), Muhasebe Finansman Tezsiz Yük.Lis. [İ.Ö.])

Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri (Yüksek Lisans, Doktora)

Kamu Yönetimi (Yüksek Lisans, Doktora)

Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Yüksek Lisans, Doktora, Kurumsal İletişim Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Sosyoloji (Yüksek Lisans, Doktora)

Özel Hukuk (Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Kamu Hukuku (Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Felsefe (Yüksek Lisans, Doktora)

Spor Yöneticiliği (Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.], Doktora)

Maliye (Yüksek Lisans, Doktora)

Müzecilik (Yüksek Lisans)

Uluslararası İlişkiler (Avrupa Çalışmaları Ortak Diploma Programı Yük.Lis., Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Gerontoloji (Yüksek Lisans)

Türk Dili ve Edebiyatı (Yüksek Lisans, Doktora)

İletişim (Doktora)

Ekonometri (Yüksek Lisans, Doktora, Bütünleşik Doktora)

Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet (Yüksek Lisans, Doktora)

Sanat Tarihi (Yüksek Lisans, Doktora)

Temel İslam Bilimleri (Yüksek Lisans, Doktora)

Gazetecilik (Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Radyo-Televizyon ve Sinema (Yüksek Lisans)

Rekreasyon (Yüksek Lisans)

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Yüksek Lisans)

Turizm İşletmeciliği (Uluslararası Turizm Yönetimi (İngilizce Tezli Yüksek Lisans),Yüksek Lisans, Doktora,Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Felsefe ve Din Bilimleri (Yüksek Lisans, Doktora)

Coğrafya (Yüksek Lisans, Doktora, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksek Lisans)

Pazarlama (Yüksek Lisans)

Turizm Rehberliği (Yüksek Lisans, Tezsiz Yüksek Lisans [İ.Ö.])

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem