Formlar

DOKTORA FORMLARI                                                                   TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI                                            TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Kayıt Hakkı Talebi Dilekçesi                                                                  Kayıt Hakkı Talebi Dilekçesi                                                            Kayıt Hakkı Talebi Dilekçesi

Kayıt Dondurma Formu                                                                          Kayıt Dondurma Formu                                                                    Kayıt Dondurma Formu

Danışman Öneri Formu                                                                           Danışman Öneri Formu                                                                    Danışman Değişikliği Formu

Danışman Değişikliği Formu                                                                  Danışman Değişikliği Formu                                                           Eşdeğer Ders Formu

Eşdeğer Ders Formu                                                                                 Eşdeğer Ders Formu                                                                          Ders Tanıtım (F) Formu

Ders Tanıtım (F) Formu                                                                          Ders Tanıtım (F) Formu                                                                    Dönem Projesi Konusu Öneri Formu

Seminer Konusu Formu                                                                           Seminer Konusu Formu                                                                    Dönem Projesi Başlık Değişikliği Formu

Seminer Dersi Değerlendirme Formu                                                   Seminer Dersi Değerlendirme Formu                                            Dönem Projesi Orjinallik Beyan Belgesi

Doktora Yeterlik Öneri Formu                                                             Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu                Dönem Projesi Komisyonu Değerlendirme ve Onay Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı                               Tez Başlığı Değişikliği Formu                                                          Dönem Projesi Başarı Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi İzleme Jürisi Önerisi                            Tez Ek Süre İstem Formu                                                                İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

Doktora Tez Konusu Öneri Formu                                                          COVİD-19 Tez Ek Süre Talep Formu                                             İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)

Tez Kontrol ve Onay Formu                                                                      Tez Kontrol ve Onay Formu

Tez İzleme Komitesi İzleme Toplantısı Tutanağı                                  Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu

Tez Ek Süre İstem Formu                                                                          Tez Değerlendirme Bireysel Rapor

COVİD-19 Tez Ek Süre Talep Formu                                                       Tez Çalışması Orjinallik Beyan Belgesi

Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu                              Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi Formu

Tez Değerlendirme Bireysel Rapor                                                            Yüksek Lisans Video Konferans Tutanağı

Tez Çalışması Orjinallik Beyan Belgesi                                                    İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)                                                                                                                                                                        Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Önerisi                                           İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)                                                                                                                                                              Doktora Tez İzleme Video Konferans Tutanağı                                                                                                                                                                                                                                                                                      Doktora Tez Savunma Video Konferans Tutanağı                                                                                                                                                                                                                                                                                 İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)                Doktora

Doktora Yeterlik Video Konferans Tutanağı

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem