Formlar

DOKTORA FORMLARI                                                                                    TEZLİ YÜKSEK LİSANS FORMLARI                                            TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FORMLARI

Kayıt Hakkı Talebi Dilekçesi                                                                             Kayıt Hakkı Talebi Dilekçesi                                                            Kayıt Hakkı Talebi Dilekçesi

Kayıt Dondurma Formu                                                                                    Kayıt Dondurma Formu                                                                   Kayıt Dondurma Formu

Danışman Öneri Formu                                                                                    Danışman Öneri Formu                                                                   Danışman Değişikliği Formu

Danışman Değişikliği Formu                                                                           Danışman Değişikliği Formu                                                           Eşdeğer Ders Formu

Eşdeğer Ders Formu                                                                                          Eşdeğer Ders Formu                                                                          Ders Tanıtım (F) Formu

Ders Tanıtım (F) Formu                                                                                    Ders Tanıtım (F) Formu                                                                   Dönem Projesi Konusu Öneri Formu

Seminer Konusu Formu                                                                                   Seminer Konusu Formu                                                                   Dönem Projesi Başlık Değişikliği Formu

Seminer Dersi Değerlendirme Formu                                                          Seminer Dersi Değerlendirme Formu                                          Dönem Projesi Orjinallik Beyan Belgesi

Doktora Yeterlik Öneri Formu                                                                        Yüksek Lisans Tez Konusu Öneri Formu                                       Dönem Projesi Komisyonu Değerlendirme ve Onay Formu

Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı                                      Tez Başlığı Değişikliği Formu                                                          Dönem Projesi Başarı Formu

Doktora Tez İzleme Komitesi İzleme Jürisi Önerisi                                  Tez Ek Süre İstem Formu                                                                  İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

Doktora Tez Konusu Öneri Formu                                                                Tez Kontrol ve Onay Formu                                                              İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)

Tez İzleme Komitesi İzleme Toplantısı Tutanağı                                       Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu

Tez Ek Süre İstem Formu                                                                                Tez Değerlendirme Bireysel Rapor

Tez Kontrol ve Onay Formu                                                                            Tez Çalışması Orjinallik Beyan Belgesi

Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu                                   Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Jüri Önerisi Formu

Tez Değerlendirme Bireysel Rapor                                                                İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

Tez Çalışması Orjinallik Beyan Belgesi                                                         İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)

Doktora Tez Savunma Sınavı Jürisi Önerisi

İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem