Doktora Formları

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
DOKTORA PROGRAMI FORMLARI


SBE Doktora Form Kullanma Rehberi


1. KAYIT

SBE_FRDR01          Kayıt Hakkı Talep Formu

SBE_FRDR02          Kayıt Dondurma Formu  


2. DERS DÖNEMİ

SBE_FRDR03          Danışman Öneri Formu    

SBE_FRDR04          Danışman Değişikliği Formu 

SBE_FRDR05          Eşdeğer Ders Formu  

SBE_FRDR06          Ders Tanıtım Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRDR07          Seminer Konusu Formu

SBE_FRDR08          Seminer Değerlendirme Formu – Öğretim üyesi


3. DOKTORA YETERLİK SINAVI

SBE_FRDR09          Doktora Yeterlik Öneri Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRDR10          Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı – Öğretim üyesi

SBE_FRDR11          Doktora Yeterlik Video Konferans Tutanağı – Öğretim üyesi


4. TEZ YAZIM SÜRECİ

SBE_FRDR12          Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRDR13          Doktora Tez Konusu Öneri Formu  

SBE_FRDR14          Tez İzleme Komitesi İzleme Toplantı Tutanağı – Öğretim üyesi  

SBE_FRDR15          Doktora Tez İzleme Video Konferans Tutanağı – Öğretim üyesi


5. TEZ SAVUNMASI VE TESLİMİ

SBE_FRDR17          Tez Çalışması Orijinallik Beyan Belgesi – Öğretim üyesi

SBE_FRDR18          Tez Kontrol ve Onay Formu     

SBE_FRDR19          Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRDR20          Doktora Tez Değerlendirme Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRDR21          Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı – Öğretim üyesi

SBE_FRDR22          Doktora Tez Savunma Video Konferans Tutanağı – Öğretim üyesi

SBE_FRDR23          Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu  – Öğretim üyesi


6. İLİŞİK KESME

SBE_FRDR24          İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

SBE_FRDR25          İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)


Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem