Tezli Yüksek Lisans Formları

T.C. AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FORMLARI


1. KAYIT

SBE_FRYLT01         Kayıt Hakkı Talep Formu

SBE_FRYLT02         Kayıt Dondurma Formu  


2. DERS DÖNEMİ

SBE_FRYLT03         Danışman Öneri Formu    

SBE_FRYLT04         Danışman Değişikliği Formu 

SBE_FRYLT05         Eşdeğer Ders Formu  

SBE_FRYLT06         Ders Tanıtım Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRYLT07         Seminer Konusu Formu   

SBE_FRYLT08         Seminer Değerlendirme Formu – Öğretim üyesi


3. TEZ YAZIM SÜRECİ

SBE_FRYLT09         Tez Konusu Öneri Formu  

SBE_FRYLT10         Tez Bağlığı Değişikliği Formu  


4. TEZ SAVUNMASI VE TESLİMİ

SBE_FRYLT12         Tez Çalışması Orijinallik Beyan Belgesi – Öğretim üyesi

SBE_FRYLT13         Tez Kontrol ve Onay Formu     

SBE_FRYLT14         Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRYLT15         Tez Değerlendirme Formu – Öğretim üyesi

SBE_FRYLT16         Tez Savunma Sınav Tutanağı – Öğretim üyesi

SBE_FRYLT17         Tez Savunma Video Konferans Tutanağı – Öğretim üyesi

SBE_FRYLT18         Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu  – Öğretim üyesi


5. İLİŞİK KESME

SBE_FRYLT19         İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

SBE_FRYLT20         İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)


Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem