Genel Tanıtım

Kuruluş Tarihi

20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup, akademik faaliyetlerine 1992-1993 eğitim-öğretim yılında başlamıştır.

Kuruluşunda Açılan Programlar

1991-1992 Eğitim Öğretim Yılında Klasik Arkeoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalında Yüksek Lisans Programı açılmış, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak akademik faaliyetlerine başlamışlardır.

Birimin Kuruluşundan İtibaren Görev Alan Müdür Adları ve Görev Tarihleri:

Doç. Dr. Cengiz IŞIK                   1991-1996

Doç. Dr. Metin GÜRKANLAR     1996-1996

Prof. Dr. Orhan KURUÜZÜM     1996-2004

Prof. Dr. Nevzat ÇEVİK               2004-2008

Prof. Dr. Burhan VARKIVANÇ    2008-2010

Prof. Dr. Mehmet ŞEN                2010-2012

Prof. Dr. Zekeriya KARADAVUT 2012-2016

Prof. Dr. İhsan BULUT 2016-Devam Ediyor.

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem