İletişim

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA

(Enstitümüz Yeni Hizmet Binasına Taşınmıştır.) 21/12/2012

TELEFON:

ÖZEL KALEM : 0 242 227 78 57

ÖZEL KALEM : 0 242 227 44 00-1480

ÖĞRENCİ İŞLERİ : 0 242 310 19 18

ÖĞRENCİ İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1482

ÖĞRENCİ İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1483

YAZI İŞLERİ : 0 242 310 19 19

YAZI İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1481

YAZI İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1489

YAZI İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1491

MALİ İŞLER : 0 242 310 19 21

MALİ İŞLER : 0 242 227 44 00-1488

PERSONEL İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1485

EVRAK KAYIT İŞLERİ : 0 242 227 44 00-1492

BELGE GEÇER (Fax) : 0 242 227 78 56
E-Posta : sbe@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem