TEZ KONTROL VE ENSTİTÜ ONAY FORMU-JÜRİ OLUŞTURMADAN ÖNCE TEZLERİN ENSTİTÜYE TEZ BASIM VE YAZIM YÖNERGESİNE GÖRE KONTROLÜ HK. DUYURU

JÜRİ OLUŞTURMADAN ÖNCE TEZLERİN TEZ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİNE GÖRE KONTROLÜ İÇİN ENSTİTÜYE GELMESİ İÇİN DANIŞMAN ÖĞRETİM ÜYESİ/GÖREVLİSİ  VE ÖĞRENCİ TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ FORMUN DOLDURULUP İMZALANIP ENSTİTÜYE TEZLE BİRLİKTE ULAŞTIRILMASI GEEKMEKTEDİR.

TEZ KONTROL VE ONAY FORMU

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem