Kalite Hedefleri

Kalite Hedeflerimiz


 1. Akademik personel memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
 2. Öğrenci memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
 3. İdari personel memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
 4. Enstitümüzde bir yıl içerisinde BAP desteği alan tez projesi sayısını artırmak,
 5. Öğrencilerimizin araştırmaları için BAP dışında araştırma kaynağı yaratmak,
 6. Öğrencilerimizin araştırma yetkinliklerini artırmak için her eğitim-öğretim döneminde en az 2 eğitim, seminer ve/veya proje yazım atölyesi düzenlemek,
 7. Kalite kültürünü güçlendirmek için her eğitim-öğretim döneminde en az 1 eğitim ve/veya seminer düzenlemek,
 8. Çok disiplinli lisansüstü program sayısının artırmak,
 9. Lisansüstü düzeyinde yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artırmak,
 10. Enstitümüzde tez projelerinden yayınlanan makale sayısını artırmak,
 11. Geliştirilmesi planlanan alanların keşfi için iç paydaşların kalite hedeflerine katılımının sürekliliğini sağlamak,
 12. Araştırma ve projeler için dış paydaşların fikirlerinin alınabileceği etkinliklerin oluşturulmasını sağlamak,
 13. Enstitümüzden mezun olacak öğrenciler için bir takip sistemi oluşturmak.

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem