Kalite Politikası

Kalite Politikamız


Enstitümüzün misyon ve vizyonu doğrultusunda, araştırmada öncü bir kurum olmak adına bilimsel gelişimleri ve yeni yöntemleri takip eden, araştırmada etik değerlere sahip çıkan, iç ve dış paydaşların beklentilerini karşılayabilecek donanım ve araştırma yapma yetisine sahip olan, yaratıcı ve akılcı düşünebilen, toplumsal katkı yaratan, sorgulayan, küresel sorunlara duyarlı olan, yaptığı araştırma bulgularını ulusal ve uluslararası alanda sunup savunabilen, sosyal sorumluluğu ve özgüveni yüksek araştırmacılar yetiştiren bir kurum olmaktır.


Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem