Mezun Bilgi Sistemi

Değerli Mezunlarımız,

Üniversitemizin Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programında kurumsal akreditasyon almaya hak kazanan 6 devlet üniversitesinden biri olduğu ve mezunlarımızla iletişimin devam ettirilmesi, istihdam olanaklarının yaratılmasının YÖKAK kriterleri açısından önem arz ettiği belirtilmektedir. Bu kapsamda sizlerle mezun ve üniversite ilişkisini devam ettirmek üzere iletişim kurmak istiyoruz. Sizlerin Üniversitemiz Mezun Portalına kayıt olmanız büyük önem taşımaktadır.

Mezun Bilgi Sistemi https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx üniversite sonrası mezunların birbirleriyle ve üniversite ile iletişimlerini devam ettirebilmeleri için oluşturulmuş sosyal bir platformdur. Mezunlarımız bu platforma kayıt olarak üniversitemizin yapmış olduğu etkinlik ve sağladığı diğer ayrıcalıklardan haberdar olabilmektedir. AÜ Mezun Bilgi Sistemi üzerinden Üniversitemiz Kariyer Merkezine gelen tüm iş ilanları ve mezunlarla ilgili tüm etkinlikler mezunlarımızla paylaşılacaktır.

Sizlerin desteği ile gelişecek olan bu iletişim platformu ile yakın zamanda aktif olacak Mezun Memnuniyet Anketine katılabilir, yönetim ve diğer mezunlar ile iletişim kurabilirsiniz. Vereceğiniz katkılardan dolayı teşekkürlerimizi sunarız.


Lütfen https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/kariyer/login.aspx adresine giriniz.

Kullanıcı adınız: T.C Kimlik Numaranız

Parola: T.C Kimlik Numaranızın ilk 5 rakamıdır.

Bu sisteme düzenli aralıklarla girerek bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

Sorularını için iletişim mailimiz: sbekalite@akdeniz.edu.tr

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem