Lisansüstü Evrak İşlemlerinde E-İmza Kullanımı Hk.

Değerli Anabilim Dalı Başkanlarımız ve Öğretim Üyelerimiz,  

Enstitümüzün Lisansüstü yeterlik sınavı ve tez savunma sınavı işlemlerinde  e-imza kullanımına ilişkin tanıtım dosyaları hazırlanmıştır. Danışman ve Jüri Üyelerimiz ıslak imzaya gerek kalmaksızın işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecektir. E-imza kullanımında tüm jüri üyelerinin elektronik imzaya sahip olması zorunludur. E-imzaya sahip olmayan jüri üyesinin bulunması durumunda, tüm süreçlerin eskisi gibi “ıslak imza ile” yürütülmesi gerekmektedir.

İyi çalışmalar dileriz.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

Doktora Tez E-İmza Süreci
Doktora Yeterlik E-İmza Süreci
Yüksek Lisans E-İmza Süreci

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem