LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINDA KAYITLI ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE;

2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için lisansüstü programlarda eğitim görecek öğrencilerin e-akdeniz öğrenci otomasyon sisteminden ders seçimlerini 30 Ocak-03 Şubat 2017 tarihleri arasında yapıp otomasyon çıktısının ilgili öğrenci ve danışman öğretim üyesi tarafından imzalanarak Ana Bilim Dalına teslim etmeleri gerekmektedir.

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem