İdari Personel
Atiye KOYUNCU
Enstitü Sekreteri
atiyekoyuncu@akdeniz.edu.tr
310 19 20
Şenay KARA
Özel Kalem
senaykara@akdeniz.edu.tr
227 78 57
227 44 00 – 14 80
Durmuş YILDIZ
Personel İşleri
ve
Tez İşlemleri

sbe@akdeniz.edu.tr
durmusyildiz@akdeniz.edu.tr
227 44 00 1485
Emel SORGUN
Mali İşler
emelsorgun@akdeniz.edu.tr
310 19 21
Nihal ALP
Mali İşler
nihalalp@akdeniz.edu.tr
227 44 00 1493
Hülya BELGE


Özlem AYDOĞMUŞGİL
Öğrenci İşleri
osunturlu@akdeniz.edu.tr
227 44 00 1479
Tuğçe ÖZ
Öğrenci İşleri
tugceunal@akdeniz.edu.tr
310 19 18
Arzu ŞİMŞEK
Öğrenci İşleri
arzusimsek@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 82
Filiz AKTAŞ
Öğrenci İşleri
filizaktas@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 83
Hasan GÜNER
Öğrenci İşleri
hasanguner@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 92
Ali Rıza ŞAHİNTÜRK
Yazı İşleri
asahinturk@akdeniz.edu.tr
227 44 00 – 14 91
Ayşe DAL
Yazı İşleri
aysedal@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 89
Vasfi ASLAN
Yazı İşleri
vasfiaslan@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 81
Mehmet DEMİR
Yazı İşleri
mehmetdemir@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 94

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem