İdari Personel
Atiye KOYUNCU
Enstitü Sekreteri
atiyekoyuncu@akdeniz.edu.tr
310 19 20
Şenay KARA
Özel Kalem
senaykara@akdeniz.edu.tr
227 78 57
227 44 00 – 14 80
Durmuş YILDIZ
Personel İşleri
durmusyildiz@akdeniz.edu.tr
227 44 001485
Emel SORGUN
Mali İşler
emelsorgun@akdeniz.edu.tr
310 19 21
Nihal ALP
Mali İşler
nihalalp@akdeniz.edu.tr
227 44 00 1493
Hülya BELGE
Tez İşlemleri
hulyabelge@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 88
Özlem AYDOĞMUŞGİL
Öğrenci İşleri
osunturlu@akdeniz.edu.tr
227 44 00 1479
Tuğçe ÖZ
Öğrenci İşleri
tugceunal@akdeniz.edu.tr
310 19 18
Arzu ŞİMŞEK
Öğrenci İşleri
arzusimsek@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 82
Filiz AKTAŞ
Öğrenci İşleri
filizaktas@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 83
Hasan GÜNER
Öğrenci İşleri
hasanguner@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 92
Ali Rıza ŞAHİNTÜRK
Yazı İşleri
asahinturk@akdeniz.edu.tr
227 44 00 – 14 91
İlter ÖZCAN
Yazı İşleri
lterozcan@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 89
Vasfi ASLAN
Yazı İşleri
vasfiaslan@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 81
Ali YILMAZ
Yazı İşleri
aliyilmaz@akdeniz.edu.tr
227 44 00 14 94

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve toplumsal katkılarla ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem