Sosyal Bilimler Enstitisü Lisansüstü Eğitim Kılavuzu

Online Başvuru

Akdeniz Üniversitesi Enstitü Başvuru Programına https://bys.akdeniz.edu.tr/enstituadresinden ulaşabilirsiniz. Başvuru Programına yanlış ya da eksik evrak yüklemeniz halinde işleminiz geçersiz sayılacaktır. Lütfen girdiğiniz bilgilerin doğruluğuna dikkat edin. İlgili enstitünün sizden istediği evrakları sisteme eksiksiz ve doğru bir şekilde yüklemeniz gerekmektedir. Dosya uzantılarınızın PDF olması zorunludur.

::. Başvuru Kılavuzu (pdf) – Başvuru Kılavuzu (video) 


Başvuru Kayıt Takvimi

2017 – 2018 Eğitim – Öğretim Yılı Başvuru Kayıt Takvimi aşağıda yer almaktadır.

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Başvuru Tarihi

::. 14-15 Ağustos 2017 – Giriş Sınavı Tarihi (Başvurduğunuz programa göre değişmektedir.)

::. 25 Ağustos 2017 – Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 24 Temmuz – 01 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

::. 25 Ağustos 2017 – Yatay Geçiş Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü

::. 11-15 Eylül 2017 – Yatay Geçiş ve Yeni Kazanan Öğrencilerin Kayıt Tarihleri, Yatay Geçiş ve Devam Eden Öğrencilerin Ders Kayıtları, Kayıt Yenileme Tarihleri (Belge Teslimi)

::. 18-20 Eylül 2017 – Yedek Adayların Kesin Kayıtları ve Ders Kayıtları Tarihleri

::. 18-20 Eylül 2017 – Özel Öğrenci Başvuruları


Ana Bilim Dallarımız

 

Sosyal Bilimler Enstitüsünde 33 Ana Bilim Dalı bulunmaktadır. Ana Bilim Dallarımız;

Arkeoloji -Tarih – İktisat – İşletme – Eskiçağ Dilleri ve Kültürleri – Kamu Yönetimi – Halkla İlişkiler ve Tanıtım – Sosyoloji – Özel Hukuk – Kamu Hukuku – Felsefe-Spor Yöneticiliği – Maliye – Müzecilik – Uluslararası İlişkiler – Gerontoloji – Türk Dili ve Edebiyatı -İletişim – Ekonometri – Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet – Sanat Tarihi – Temel İslam Bilimleri – Gazetecilik – Radyo -Televizyon ve Sinema – Rekreasyon – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri -Turizm İşletmeciliği – Felsefe ve Din Bilimleri -Coğrafya – Uluslararası Ticaret ve Lojistik – Gastronomi ve Mutfak Sanatları – Pazarlama -Turizm Rehberliği Ana Bilim Dalıdır.


Kontenjanlarımız

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Ana Bilim Dallarına belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır. İlgili Ana Bilim Dalı Kontenjanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

Genel Açıklamalar:

1- İlan kadrosuzdur.

2- Lisansüstü programlara başvuran adaylar sadece bir programa başvuruda bulunabilirler.

3- Adayların başvurularında yanlış beyanda bulunmaları halinde sınav sonuçları geçersiz sayılacaktır.

4- Eksik belge ile yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ Yarıyılı için Yatay Geçiş Kontenjanlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.

 


Ön Kayıtta İstenen Belgeler

I. Tezli Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

1-   Mezuniyet Belgesi : “Lisans” diploması ya da geçici mezuniyet belgesi.

2-   Transkript:   Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların not ortalaması mezun oldukları üniversiteden yüzlük sisteme çevrilmemiş ise, Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.) Önlisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki transkriptin 100’lük çevirisinin ortalaması hesaplanacaktır.

3-  Ales Belgesi: Yüksek Lisans için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 55 (Ellibeş) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

4-  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL, …eşdeğeri) bir sınavdan yabancı dil sınav sonuç belgesi.

5- Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.

6- Yukarıda belirlenen şartları sağlayan ve gerekli belgeleri ONLINE olarak süresi içinde teslim eden adayların başvuruları kabul edilir ve bu adaylar giriş sınavlarına alınır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktılarını eklemeleri gerekmektedir.

Tezli Yüksek Lisans Not Hesaplaması

ALES:%50

Lisans Not Ortalaması:%10

Yabancı Dil Sınav Notu:%10

Bilim Sınav Notu:%30

Tezli Yüksek Lisans Açıklama

Bilim Sınavları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır. Not Hesaplanması sonucunda 65 (altmışbeş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir. Yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapıldıktan sonra kontenjan dahilinde öğrenciler yerleşir. Başarılı olan ancak kontenjan dışında kalan adaylar en fazla kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.


II. Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına Ön Kayıt İçin:

1-   Mezuniyet Belgesi : “Lisans” diploması ya da geçici mezuniyet belgesi.

2-   Transkript:   Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların not ortalaması mezun oldukları üniversiteden yüzlük sisteme çevrilmemiş ise, Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.) Önlisans mezunu olup lisans tamamlayanların her iki transkriptin 100’lük çevirisinin ortalaması hesaplanacaktır.

3- Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.

4- Yukarıda belirlenen şartları sağlayan ve gerekli belgeleri ONLINE olarak süresi içinde teslim eden adayların başvuruları kabul edilir ve bu adaylar giriş sınavlarına alınır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktılarını eklemeleri gerekmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans Not Hesaplaması

Lisans Not Ortalaması: %40

Bilim Sınav Notu: %60

Tezsiz Yüksek Lisans Açıklama

Bilim Sınavları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır. Not Hesaplanması sonucunda 65 (altmışbeş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir. Yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapıldıktan sonra kontenjan dahilinde öğrenciler yerleşir. Başarılı olan ancak kontenjan dışında kalan adaylar en fazla kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.


III. Doktora Programlarına Ön Kayıt İçin:

1-  Mezuniyet Belgesi:  “Lisans ve Tezli Yüksek Lisans” diploması ya da geçici mezuniyet belgesi.

2- Transkript:  Tezli Yüksek Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır.  (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların not ortalaması mezun oldukları üniversiteden yüzlük sisteme çevrilmemiş ise, Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)

3-   Transkript:   Lisans da aldığı dersleri ve notları gösteren belge. Not ortalaması 100 puan üzerinden hesaplanmış olmalıdır. (Transkriptleri yüzlük sistemden farklı olan adayların not ortalaması mezun oldukları üniversiteden yüzlük sisteme çevrilmemiş ise, Yükseköğretim Kurulunun hesaplamış olduğu listeye göre belirlenecektir.)

4- Ales Belgesi:  Doktora için Programların karşılarında belirtilen alan türlerinden en az 60 (Altmış) puan alındığını gösterir, 3 yıldan eski olmayan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi.

5-  Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi: Doktora programlarına başvuran adayların  5 yıldan eski olmayan Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen (ÜDS, KPDS, TOEFL, … eşdeğeri) bir sınavdan bu puan muadili bir puan alındığını gösterir yabancı dil sonuç belgesi.

6- Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans ve yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve Diploma ile Transkript’in Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.

7- Yukarıda belirlenen şartları sağlayan ve gerekli belgeleri ONLINE olarak süresi içinde teslim eden adayların başvuruları kabul edilir ve bu adaylar giriş sınavlarına alınır.

Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların ÖSYM çıktılarını eklemeleri gerekmektedir.

Doktora Not Hesaplaması

ALES:%50

Tezli Yüksek Lisans Not Ortalaması:%10

Yabancı Dil Sınav Notu:%10

Bilim Sınav Notu:%30

Doktora Açıklama

Bilim Sınavları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır. Not Hesaplanması sonucunda 70 (Yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir. Yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapıldıktan sonra kontenjan dahilinde öğrenciler yerleşir. Başarılı olan ancak kontenjan dışında kalan adaylar en fazla kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.


Uluslararası Öğrenciler İçin Başvuru Ölçütleri

1- Yurtdışında öğrenim gören uluslararası adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca eşdeğer kabul edilmiş, ilgili lisans ve/veya yüksek lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belgeler ile başvurabilirler. (Bu koşul, T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.)

2- Türkçe yeterlilik sınavından en az B2 almak (Bu koşul, T.C. Yükseköğretim Kurumlarından mezun olanlarda aranmaz.)

3- Yüksek Lisans Programlarına başvuruda, yabancı dil şartı aranmamaktadır.

4- Doktora Programlarına başvuruda ana dilleri dışında ilgili Ana Bilim Dalı’nın istediği yabancı dil sınavından en az 55 sınav puanına sahip olmak.

5- Uluslararası öğrenci kontenjanlarına başvuran çift uyruklu adaylar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz.

6- Yüksek Lisans için Lisans diploması ve transkript Türkçe çevirileri ile birlikte eklenecektir.

7- Doktora için  Lisans ve Tezli Yüksek Lisans diploması ve transkriptleri Türkçe çevirileri ile birlikte eklenecektir.

8- Yukarıda belirlenen şartları sağlayan ve gerekli belgeleri ONLINE olarak süresi içinde teslim eden adayların başvuruları kabul edilir ve bu adaylar giriş sınavlarına alınır.

I. Uluslararası Öğrenciler İçin Yüksek Lisans Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

1- Varsa Denklik Belgesi

2- Lisans Diploması

3- Lisans Diploması Türkçe Çevirisi

4- Lisans Transkripti

5- Lisans Transkripti Türkçe Çevirisi

6- Türkçe Yeterlik Belgesi (B2 düzeyinde)

II. Uluslararası Öğrenciler İçin Doktora Başvurusu İçin İstenen Belgeler:

1- Varsa Denklik Belgesi

2- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması

3- Lisans ve Yüksek Lisans Diploması Türkçe Çevirisi

4- Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti

5- Lisans ve Yüksek Lisans Transkriptin Türkçe Çevirisi

6- Yabancı Dil Sonuç Belgesi (55 puan)

7- Türkçe Yeterlik Belgesi (B2 düzeyinde)

Uluslararası Öğrenciler İçin Not Hesaplaması

Lisans/Yüksek Lisans Not Ortalaması: %40

Bilim Sınav Notu: %60

Uluslararası Öğrenciler İçin Açıklama

Bilim Sınavları Ana Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır. Yüksek Lisans Programlarına kabul edilmek için; not hesaplanması sonucunda 65 (altmışbeş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir. Doktora Programlarına kabul edilmek için; not hesaplanması sonucunda 70 (Yetmiş) toplam puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilir. Yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapıldıktan sonra kontenjan dahilinde öğrenciler yerleşir. Başarılı olan ancak kontenjan dışında kalan adaylar en fazla kontenjan sayısı kadar yedek aday olarak belirlenir.


Özel Öğrenci Kabulü

(1) Bir yükseköğretim kurumunun lisans ya da lisansüstü programlarında öğrenim gören ya da bu öğrenimlerini tamamlayarak belirli bir konuda bilgi ve becerilerini artırmak isteyenler, ders sorumlusu ile ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile özel öğrenci olarak kabul edilerek danışmanlık, uzmanlık alan dersi ve seminer dersleri hariç belirlenen derslere devam edebilirler. Bu statüdeki öğrenciler bir yarıyılda en çok iki ders alabilirler. Bu öğrenciler tam zamanlı öğrenciler gibi izledikleri derslerin bütün koşullarına uymak ve derslerin bütün gereklerini yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(3) Tam zamanlı öğrencisi bulunmayan derslere özel öğrenci kabul edilemez.

(4) Özel öğrencilerden alınacak eğitime katkı payı, her yıl Bakanlar Kurulunca ilgili program için belirlenen ortalama maliyet tutarı üzerinden Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenir.

(5) Özel öğrencilik ilgili programdan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez.

(6) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

Ayrıntılı bilgi için>>


Puan Dönüşümü

YÖK – 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıklarına BURADAN ulaşabilirsiniz.


Kesin Kayıt Sonrası Süreç

Yüksek Lisans Programı Süreci

Doktora Programı Süreci

Akademik Takvim

::. 18.08.2017 – Ders Görevlendirmelerinin Rektörlüğe Bildirilmesi ve Ders Şubelerinin Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 11-15.09. 2017 – Katkı Payı Yatırma ve Kayıt Yenileme Süresi

::. 18.09.2017 – Derslerin Başlaması

::. 18-22.09 2017 – Ders Bırakma ve Ders Ekleme Süresi (Ekle-Çıkar)

::. 22.12.2017 – Derslerin Sona Ermesi

::. 22.12.2017 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerinin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 12.01.2018 – Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projelerini Savunma Tarihinin Son Günü

::. 05.01.2018 – Tezlerin Enstitüye Tesliminin Son Günü

::. 25.12.2017-05.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları

::. 10.01.2018 – Yarıyıl Sonu Sınavları Sonuçların Otomasyon Sistemine Girilmesinin ve Enstitüye Gönderilmesinin Son Günü

::. 12.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı (Bütünleme) Son Başvuru Tarihi

::. 15-19.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme)

::. 24.01.2018 – Yıl/Yarıyıl Sonu İkinci Sınavı(Bütünleme) Sonuçlarının Otomasyon Sistemine Girilmesinin Son Günü

::. 18.09.2017-24.01.2018 – Doktora Yeterlik Sınavı Tarihleri


Ana Bilim Dalı Programı Kredi/Ders Saati Ücreti

Tezsiz Yüksek Lisans Programları İkinci Öğretim olup, 2017-2018  Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri  aşağıda belirtilmiştir. Daha sonraki Eğitim-Öğretim yıllarında değişebilir. (Örneğin: 175,00 TL den 3 kredilik bir dersin dönemlik ücreti 525,00 TL dir.)

::. İktisat Tezsiz Yüksek Lisans: 180,00 TL
::. İşletme Tezsiz Yüksek Lisans: 175,00 TL
::. İşletme Muhasebe Finansman Tezsiz Yüksek Lisans: 175,00 TL
::. Özel Hukuk Tezsiz Yüksek Lisans: 200,00 TL
::. Kamu Hukuku Tezsiz Yüksek Lisans: 175,00 TL
::. Uluslararası İlişkiler Tezsiz Yüksek Lisans: 175,00 TL
::. Coğrafya Tezsiz Yüksek Lisans: 175,00 TL
::. Turizm İşletmeciliği Tezsiz Yüksek Lisans: 200,00 TL
::. Spor Yöneticiliği Tezsiz Yüksek Lisans: 200,00 TL

Ders Kataloğu

2017 – 2018 Ders Kataloğuna BURADAN ulaşabilirsiniz.

Ders Görevlendirmeleri

2017 – 2018 Ders Görevlendirmelerine BURADAN ulaşabilirsiniz.


Öğrenci Otomasyon Sistemi

Öğrenci Otomasyon Sistemi (Ders Kayıt İşlemleri – Not Görüntüleme – Mesajlaşma)

Akdeniz Üniversitesi Öğrencilerimiz , e-Akdeniz Öğrenci Portalına  eogrenci.akdeniz.edu.tr adresinden giriş yapmalıdır. Bu adresinden öğrencilerimiz, ders kayıt işlemleri, not görüntüleme, duyuru takibi yapabilmekte ve  Eduroam hesabı (kablosuz internet), Office 365 hesabı (e-Posta, Ofis uygulamaları, web, onedrive vs.), SSL VPN hesabı(Kütüphane Veri tabanı kullanımı vs) ve Microsoft Imagine (yazılım geliştirme araçları ve diğer yazılımlar vs.) hesabı alabilmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz https://bys.akdeniz.edu.tr/ adresinden de not görüntüleme, duyuru takipi ve dosya görüntüleme işlemlerini rahatlıkla yapabilir, iletilen mesajları görebilir. e- Eğitim Kullanım Kılavuzuna http://baum.akdeniz.edu.tr/e-egitim-kullanim-kilavuzu/ bağlantısından ulaşabilirsiniz.


İlgili Bağlantılar

::. Kütüphane Veritabanlarına Erişim

::. Formlar

::. Öğrenci e-Posta – Office 365

::. Eduroam

::. Microsoft Imagine Servisi

::. SPSS Programı

::. Akademik Etkinlikler

::. Üniversitemiz Genel Duyuruları

::. Merkezi Yemekhane


Enstitümüz İletişim Bilgileri

Adres: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA

Web Sitesi: http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/

Telefonlar: http://sosyalbilim.akdeniz.edu.tr/iletisim/

Belge Geçer (Fax) : 0 242 227 78 56

e-Posta : sbe@akdeniz.edu.tr

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem