TEZ BASIM AŞAMASINDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
  • Turnitin Raporu ( Alıntı Hariç , Alıntı Dahil , Dijital Makbuz )
  • Tez Basımı için Enstitü ve Danışman Onay Formu ( web sayfamızda formlar bölümünde )
  • Tez Veri Giriş Belgesi 3 Adet ( E- devlet üzerinden ulusal tez merkezine girilir ve çıktısı alınır.)

(Bilim dalı alanı boş bırakılır , sayfa sayısı pdf sayfa sayısından 5 eksik yazılır.)

  • Tez Çalışması Orijinallik Raporu Beyan Belgesi 6 Adet

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yürütülmekte olan lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve toplumsal katkılarla ulusal ve uluslararası alanda tercih edilen bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem