TEZ BASIM AŞAMASINDA HAZIRLANMASI GEREKEN EVRAKLAR
  • Turnitin Raporu ( Alıntı Hariç , Alıntı Dahil , Dijital Makbuz )
  • Tez Basımı için Enstitü ve Danışman Onay Formu ( web sayfamızda formlar bölümünde )
  • Tez Veri Giriş Belgesi 3 Adet ( E- devlet üzerinden ulusal tez merkezine girilir ve çıktısı alınır.)

(Bilim dalı alanı boş bırakılır , sayfa sayısı pdf sayfa sayısından 5 eksik yazılır.)

  • Tez Çalışması Orijinallik Raporu Beyan Belgesi 6 Adet

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem