TEZ İNCELEMESİ VE JÜRİ OLUŞTURMA İŞLEMLERİ

-Tez Yazım ve Basım yönergesine göre yapılmayan tezler Enstitümüz tarafından kabul edilmeyecektir.

– Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı internet sitesi, Ulusal Tez Merkezi’nden (e-devlet şifresi ile girilebilinen) “Tez Veri Giriş Formu’’ doldurulup kaydedilmelidir ve Enstitüye gelirken getirilmelidir.

-Tamamlanan tezler Tez, Yazım ve Basım Yönergesi’ne göre öğrenci ve danışmanı tarafından gerekli içerik ve kaynakça kontrolü yapıldıktan sonra bir nüshası spiral ciltli olarak incelenmek üzere Enstitü’ye teslim edilmelidir.

-Tamamlanan tezi Enstitüye teslim etmeden önce, Danışmanı ve öğrencisi tarafından doldurulup imzalanan Tez Kontrol ve Onay Formu ile birlikte Danışman tarafından alınan Turnitin raporlarının (alıntılar hariç ve alıntılar dahil) çıktıları (Danışman tarafından ilk 2 sayfası imzalı) ve Tez Çalışması Orijinallik Raporu Beyan Belgesi doldurulup, imzalanıp tezle birlikte Enstitüye teslim edilir.

-Turnitin programı harici başka raporlama programlarının çıktıları Enstitü tarafından kabul edilmeyecektir.

–Yönerge’ye göre incelenen ve varsa düzeltmeleri yaptırılan tez, danışmana ulaştırılır. Danışman hocanın Ana Bilim Dalına tez savunma jüri öneri dilekçesi, tez kontrol ve onay formu ve turnitin raporunu vd. evrakları ulaştırmalıdır ve Ana Bilim Dalı Akademik Kurul Kararı ile alınan karar EBYS üzerinden (evrakların asılları Enstitüye  teslim edilmelidir) Enstitüye gönderilmelidir.

–Enstitüde incelemesi biten tez, incelenmek üzere ve Tez Değerlendirme Bireysel Raporlarının (Enstitü web sayfası formlar kısmında) jüri savunması öncesi hazırlanması için oluşturulan jüri üyelerine mutlaka ulaştırılmalıdır.

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem