Webinar Serileri: II – Sosyal Bilimler ve Sosyoloji Ortalamanın Bilimi Midir? – 02 Şubat 2021

WEBINAR SERİLERİ: II

Değerli Akdeniz Üniversitesi Öğrencileri ve Mensupları,

Enstitümüz tarafından düzenlenecek olan “Sosyal Bilimler ve Sosyoloji Ortalamanın Bilimi midir?” isimli Webinar’a Prof. Dr. Nilgün Çelebi davetli konuşmacı olarak katılacaktır.

Etkinlik, 2 Şubat 2021 Salı günü saat 14:00’da online platformda gerçekleştirilecektir.

WEBINAR KATILIM BİLGİLERİ:  

0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem