Webinar Serileri: VII – Sosyal Bilimlerde Proje Deneyimi: Motivasyon, Uygulama, Sonuçlar – 10 Haziran 2021

WEBINAR SERİLERİ: VII

Değerli Akdeniz Üniversitesi Mensupları,

Enstitümüz tarafından düzenlenecek olan “Sosyal Bilimlerde Proje Deneyimi: Motivasyon, Uygulama, Sonuçlar” isimli Webinar’a TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu Üyesi sayın “Prof.Dr. Günseli Bayraktutan” davetli konuşmacı olarak katılacaktır.

Etkinlik, 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 20:00’da online platformda gerçekleştirilecektir.

Saygılarımızla

Webinar Katılım Bilgileri:  

  • https://teams.microsoft.com adresinden ya da Teams masaüstü uygulamasından, ekipler menüsünden sağ üst köşede yer alan «bir ekibe katıl» kısmında ekip kodu girilerek etkinliğe giriş sağlanabilir.
  • Microsoft Teams Ekip Kodu: ukzn1pd
  • Toplantıya katılmak için tıklayınız.
0

Misyonumuz

Lisansüstü düzeyde yüksek nitelikli eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yapılandırılmasını, yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlayarak ulusal ve uluslararası ölçekli evrensel bilgi birikimine katkıda bulunacak, yaratıcı ve sorgulayıcı düşünceye sahip, etik değerleri önemseyen, bilim üretimine katkı sağlayarak toplumsal katkıyı artıracak araştırmacılar ve uzmanlar yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Yüksek nitelikli lisansüstü eğitim-öğretim programları, araştırma etkinlikleri ve çıktıları ile eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel yönüyle ulusal ve uluslararası alanda tanınan öncü bir kurum olmaktır.

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem