YÖNETİM VE SİYASET UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU EK FORMU VE AÇIKLAMALAR

“Yönetim ve Siyaset” Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programına kabul edilebilmeniz için (mülakat yerine) bu Başvuru Ek Formunu doldurmanız gerekmektedir. İstenen bilgileri tam olarak doldurup, gerekli ek belgeleri ekledikten sonra 17 Ağustos 2018, saat 17.30’a kadar Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı mail adresine (kamuyonetimi@akdeniz.edu.tr) iletmenizi rica ederiz. Formu göndermeyen adayların başvuruları işleme konulmayacaktır.

form-ek-basvuru_tezsz-yl_ky (2)

aciklamalar_form

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üniversitemiz ve ülkemiz için geleceğin parlak bilim ve eğitim kadrosunu oluşturmak, Yüksek nitelikli Lisansüstü programlarıyla, çağdaş dünya ile bütünleşik eğitim vermek, Doktora ve Yüksek Lisans Tez çalışmalarıyla, Üniversitemizin nitelikli bilimsel araştırmalar ve ürünler vermesine katkı vermek, Sosyal Bilimlerin gelişmesi ve ilerlemesini sağlamak.

Vizyon

Eğitim ve araştırmada kaliteyi sürekli iyileştirebilen bir enstitü olmak

İletişim

Sosyal Bilimler Enstitüsü
Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü – Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası B Blok 2. Kat Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampus / ANTALYA
Tel: 0 242 310 19 18 - Öğrenci İşleri
Tel: 0 242 227 78 57 - Özel Kalem