Doktora Formları

SBE Doktora Form Kullanma Rehberi


1. KAYIT

SBE_FRDR01          Kayıt Hakkı Talep Formu

SBE_FRDR02          Kayıt Dondurma Formu  


2. DERS DÖNEMİ

SBE_FRDR03          Danışman Öneri Formu    

SBE_FRDR04          Danışman Değişikliği Formu 

SBE_FRDR05          Eşdeğer Ders Formu  

SBE_FRDR06          Ders Tanıtım Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRDR07          Seminer Konusu Formu

SBE_FRDR08          Seminer Değerlendirme Formu - Öğretim üyesi


3. DOKTORA YETERLİK SINAVI

SBE_FRDR09          Doktora Yeterlik Öneri Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRDR10          Doktora Yeterlik Sınavı Değerlendirme Tutanağı - Öğretim üyesi

SBE_FRDR11          Doktora Yeterlik Video Konferans Tutanağı - Öğretim üyesi


4. TEZ YAZIM SÜRECİ

SBE_FRDR12          Doktora Tez İzleme Komitesi Öneri Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRDR13          Doktora Tez Konusu Öneri Formu  

SBE_FRDR14          Tez İzleme Komitesi İzleme Toplantı Tutanağı - Öğretim üyesi  

SBE_FRDR15          Doktora Tez İzleme Video Konferans Tutanağı - Öğretim üyesi

 

 


5. TEZ SAVUNMASI VE TESLİMİ

SBE_FRDR17          Tez Çalışması Orijinallik Beyan Belgesi - Öğretim üyesi

SBE_FRDR18          Tez Kontrol ve Onay Formu     

SBE_FRDR19          Doktora Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRDR20          Doktora Tez Değerlendirme Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRDR21          Doktora Tez Savunma Sınav Tutanağı - Öğretim üyesi

SBE_FRDR22          Doktora Tez Savunma Video Konferans Tutanağı - Öğretim üyesi

SBE_FRDR23          Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu  - Öğretim üyesi


6. İLİŞİK KESME

SBE_FRDR24          İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

SBE_FRDR25          İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)

Eklenme tarihi :6.10.2022 09:45:08
Son güncelleme : 21.02.2023 15:55:40