Tez İşlemleri

1-Tez, Seminer ve Dönem Projesi Yazım ve Basım Yönergesi

2-Tez, Seminer ve Dönem Projesi Yazım ve Basım Yönergesi Ekleri

3-Tez Hazırlama Dosyası (İlk Kısım)

4-Orijinallik Raporu Uygulama Esasları

5-Tez Tarama

6-Tez Savunması Öncesi Hazırlanması Gereken Evraklar

7-Doktora Tez Kontrol Onay Formu

8-Tezli Yüksek Lisans Tez Kontrol Onay Formu

9-Tez İncelemesi ve Jüri Oluşturma İşlemleri

10-Tez Basım Aşamasında Hazırlanması Gereken Evraklar

11-Tezli Yüksek Lisans Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu

12-Doktora Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu

13-Tez Teslim Aşamasında İzlenecek Adımlar


E-İmza Süreci Uygulama Kılavuzu:

Doktora Tez E-İmza Süreci

Doktora Yeterlik E-İmza Süreci

Yüksek Lisans E-İmza Süreci

Eklenme tarihi :4.10.2022 16:23:45
Son güncelleme : 24.01.2023 17:22:53