Tezli Yüksek Lisans Formları

1. KAYIT

SBE_FRYLT01         Kayıt Hakkı Talep Formu

SBE_FRYLT02         Kayıt Dondurma Formu  


2. DERS DÖNEMİ

SBE_FRYLT03         Danışman Öneri Formu    

SBE_FRYLT04         Danışman Değişikliği Formu 

SBE_FRYLT05         Eşdeğer Ders Formu  

SBE_FRYLT06         Ders Tanıtım Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRYLT07         Seminer Konusu Formu   

SBE_FRYLT08         Seminer Değerlendirme Formu - Öğretim üyesi


3. TEZ YAZIM SÜRECİ

SBE_FRYLT09         Tez Konusu Öneri Formu  

SBE_FRYLT10         Tez Başlığı Değişikliği Formu  

 

 


4. TEZ SAVUNMASI VE TESLİMİ

SBE_FRYLT12         Tez Çalışması Orijinallik Beyan Belgesi - Öğretim üyesi

SBE_FRYLT13         Tez Kontrol ve Onay Formu     

SBE_FRYLT14         Tez Savunma Sınav Jürisi Öneri Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRYLT15         Tez Değerlendirme Formu - Öğretim üyesi

SBE_FRYLT16         Tez Savunma Sınav Tutanağı - Öğretim üyesi

SBE_FRYLT17         Tez Savunma Video Konferans Tutanağı - Öğretim üyesi

SBE_FRYLT18         Tez Basımı İçin Danışman ve Enstitü Onay Formu  - Öğretim üyesi


5. İLİŞİK KESME

SBE_FRYLT19         İlişik Kesme Belgesi (Mezunlar için)

SBE_FRYLT20         İlişik Kesme Belgesi (Kaydı Silinenler İçin)

Eklenme tarihi :6.10.2022 13:16:09
Son güncelleme : 21.02.2023 16:44:23