Kalite Hedefleri

 1. Akademik personel memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
 2. Öğrenci memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
 3. İdari personel memnuniyetini %80 oranında sağlamak,
 4. Enstitümüzde bir yıl içerisinde BAP desteği alan tez projesi sayısını artırmak,
 5. Öğrencilerimizin araştırmaları için BAP dışında araştırma kaynağı yaratmak,
 6. Öğrencilerimizin araştırma yetkinliklerini artırmak için her eğitim-öğretim döneminde en az 2 eğitim, seminer ve/veya proje yazım atölyesi düzenlemek,
 7. Kalite kültürünü güçlendirmek için her eğitim-öğretim döneminde en az 1 eğitim ve/veya seminer düzenlemek,
 8. Çok disiplinli lisansüstü program sayısının artırmak,
 9. Lisansüstü düzeyinde yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artırmak,
 10. Enstitümüzde tez projelerinden yayınlanan makale sayısını artırmak,
 11. Geliştirilmesi planlanan alanların keşfi için iç paydaşların kalite hedeflerine katılımının sürekliliğini sağlamak,
 12. Araştırma ve projeler için dış paydaşların fikirlerinin alınabileceği etkinliklerin oluşturulmasını sağlamak,
 13. Enstitümüzden mezun olacak öğrenciler için bir takip sistemi oluşturmak.
Eklenme tarihi :7.10.2022 09:45:50
Son güncelleme : 7.10.2022 10:14:30