7417 Sayılı Öğrenci Affı Başvuru Duyurusu

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

7417 SAYILI ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURU İŞLEMLERİ DUYURUSU

 

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü Maddeden yararlanmak isteyen ve 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen Üniversitemiz öğrencileri, 05.07.2022 tarihinden itibaren dört ay (07.11.2022) içerisinde kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak istenen belgeler ile başvurmaları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlemiş olduğu “7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçiçi Madde 83 Uygulama İlkeleri”nde belirtilen şartları sağlamaları halinde ilgili Birim Yönetim Kurulu kararı ile;

a) 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Diş Hekimliği ve Tıp Fakültesi için 12 Eylül 2022 (Dönem VI: 01 Temmuz 2022) diğer tüm Birimlerimiz 19 Eylül 2022 tarihinde Eğitim-Öğretime başlayacak olup 23 Eylül 2022 tarihine kadar kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitim-Öğretime başlayacaklardır.

b) (a) Maddesinde belirtilen tarihlerden sonra kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilerden yıllık eğitim veren Birimlere kayıt yaptıranlar Eğitim-Öğretime 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında, yarıyıllık eğitim veren Birimlere kayıt yaptıranlar 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Yarıyılında başlayacaklardır.

c) (a) Maddesinde belirtilen tarihlerden sonra kayıt işlemlerini tamamlayan öğrencilere, ilgili yarıyıl/yıl için Öğrenime Ara İzin (kayıt dondurma) işlemi yapılacaktır.

*** Başvurular şahsen veya noter onaylı vekaletnamelerini ibraz eden vekilleri tarafından yapılabilecektir. Posta, kargo ve e-mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

* Önlisans ve Lisans diploma programlarına Başvuru Formu için Tıklayınız.

Lisansüstü diploma programları Başvuru Formu için Tıklayınız. 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7417 Sayılı Af Kanunu Uygulama İlkeleri için Tıklayınız.
Birim İletişim Adresleri İçin Tıklayınız.

 

        • Af Kanununa Askerlik Görevi İle İlgili Başvuru Durumları;

05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü/Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokuluna başvuru formunu doldurarak istenilen belgeler ile başvurmaları ve Kanunda belirtilen şartları sağlamaları halinde bu haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların Kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.

Af Kanunundan faydalanarak başvuru yapacak adaylardan askerlik görevini yerine getirmemiş olanların askerlik ertelemeleri ile ilgili 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esasları ile Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğünün 08 Temmuz 2022 tarih ve 1435665 sayılı yazısına göre işlem yapılacaktır. Askerlik görevini yerine getirmemiş adayların kayıt işleminden önce kayıt yaptıracakları İlgili Birimden alacakları Af Kanunundan faydalanmak üzere başvuru yaptıklarına ilişkin belge ile Askerlik Şubesine başvurmaları gerekmektedir.

Milli Savunma Bakanlığının 7417 Sayılı Af Kanunu ile ilgili Askerlik İşlemleri Bilgilendirme Yazısı için Tıklayınız. 
Birim İletişim Adresleri İçin Tıklayınız.

 

        • Ayrıldığı Yükseköğretim Kurumuna Af Başvurusundan Yararlanarak Kayıt Yaptırıp, Üniversitemize Yatay Geçiş Başvurusunda Bulunacak Öğrenciler;

1- Üniversitemiz Önlisans veya Lisans Diploma Programlarına Yatay Geçiş Başvuruları İçin;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS/DGS puanı, giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, önlisans ve lisans diploma programlarına başvuru yapabileceklerdir. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılı yatay geçiş başvuruları aşağıdaki takvime göre yapılacaktır. Bu tarihlerden sonra yatay geçiş başvurusu kabul edilmeyecek olup, 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılından sonraki yatay geçiş işlemleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılacaktır.

Önlisans ve Lisans diploma programlarına Yatay Geçiş Başvuru Formu için Tıklayınız.

Önlisans ve Lisans Diploma Programlarına Af Yatay Geçiş Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Takvimi

08-15 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri

26 Ağustos 2022

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Birimlerce Duyurulması

12-16 Eylül 2022

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıt Tarihleri

19-23 Eylül 2022

Yatay Geçiş Başvurusu Kabul Edilen Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri

 

2- Üniversitemiz Lisansüstü Diploma Programlarına Yatay Geçiş Başvuruları İçin;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun Geçici 83’üncü maddesinden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan, Üniversitemiz lisansüstü programlarına yatay geçiş başvurusu yapmak isteyen öğrenciler 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı yatay geçiş başvurularını 09-20 Ocak 2023 tarihleri arasında “Akdeniz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümlerine göre yapacaktır.

Eklenme tarihi: 3.10.2022 16:45:23
Son güncelleme: 29.02.2024 16:11:20